Social distancing bij Euro West

Terug naar overzicht

Het coronavirus houdt de wereld momenteel in zijn greep. Overheden over de gehele wereld treffen maatregelen om de uitbraak van het virus zo goed mogelijk te kunnen controleren. Ook in Nederland zijn er maatregelen getroffen door de overheid en deze zijn met name gericht op het begrip ‘social distancing’. Uiteraard dient de gehele bevolking zich te houden aan de opgestelde richtlijnen, maar ook bedrijven spelen een cruciale rol in de navolging hiervan.

Euro West heeft de afgelopen weken ook de nodige maatregelen getroffen om ‘social distancing’ mogelijk te maken op de werkvloer. Zo werken medewerkers met de mogelijkheid daartoe zoveel mogelijk vanuit huis en worden overleggen zoveel mogelijk op afstand gehouden. Aangezien Euro West in de essentiële voedingsmiddelenindustrie actief is, blijven de werkzaamheden op de werkvloer uiteraard doorgaan. Om ook hier de nodige afstand tot elkaar te kunnen bewaren en de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden is er aan de productielijnen plexiglas geplaatst tussen de posities die door de medewerkers worden ingenomen.

Daarnaast zijn er op de vloer lijnen aangebracht die moeten worden aangehouden om 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen houden. Deze lijnen zijn ook aangebracht in de personeelskantines, waar tevens zoveel mogelijk wordt getracht om in kleine groepen pauze te houden. Ook op kantoor worden de werkplekken momenteel meer gespreid om de afstand tot elkaar voldoende te vergroten. Naast alle ‘social distancing’-maatregelen blijven de basisregels met betrekking tot hygiëne en preventie uiteraard altijd gelden.